Skip to main content

Ixora finlaysoniana

SGD$25.00

薄叶龙船花

Family Name: Rubiaceae

Common Name: Siamese White Ixora

Height: 1.0 TO 1.2 METRES OVERALL HEIGHT