Plumeria obtusa 'Dwarf Singapore Pink'

$450.00

鸡蛋花

Family Name: Apocynaceae

Height: 1.5 METRES OVERALL HEIGHT