Skip to product information
1 of 2

Chop Ching Hin

Bixa orellana

Bixa orellana

Description

Family Name: Bixaceae

Synonyms: Bixa arborea

Common Names: Anatto, Lipstick Tree, Achiote, Lipstick Plant, Kesumba, Jarak Belanda, Annato Dye Plant, Kunyit Jawa, Kesumba Keling

Height: 0.6 METRES OVERALL HEIGHT

Regular price $5.50 SGD
Regular price Sale price $5.50 SGD
Sale Sold out
Size
View full details